Portalul Tau
Referate On Line Cele mai apreciate retete culinare doar pentru tine! Orice programel de care ai nevoie! Doar pentru a nu cauta prea mult!
Referate On Line
 
 
 
Kut.Ro-Primul Motor de Cautare in Domeniile .ro
 
  
  StirileZilei                       
20.01.2021
    Moartea domnului Anghelescu
    Mariana a ramas la mama - Va sta tot in ...
    Traficul de organe umane – Sursa de ...
    Greva fara sfarsit sugruma anul scolar
    Fas la stenograme - Urmarire penala ...
    Delta Dunarii - Despagubiri de sute de ...
    Cazul Larisa Chelaru - Aproape de ...
    Servicii secrete - Alesii vor sa duca ...
    Atac - Tariceanu, tinta liberalilor
    PRM / La al IV-lea congres, Tribunul ...
    Vizita - Basescu la Palatul Elysee
    Control - Oprisan, acuzat de frauda
    Afacere - Termopane de 650 de milioane ...
    Bussines - Sportivii si afacerile
    Petromservice - Spectrul somajului

MediaNews
Goală pentru animale
După ce a avut mai multe apariţii în costumul Evei într-o revistă pentru bărbaţi,...
Michael Flatley la Bucureşti
Revine - Magia dansului, la Sala Palatului Celebrul spectacol “Lord of the Dance”, în regia şi...
Castigatorul Palme d’Or 2008 «trebuie sa stie pe ce lume traieste»
Presedintele juriului Festivalului de Film Cannes 2008, actorul si regizorul Sean Penn, a tinut sa transmita...
Zana, jurizata la Cannes de Robert de Niro
Daca in urma cu cateva zile, Andreea Marin Banica era gazda perfecta a Galei UNICEF, iar la inceputul acestei...
Pisi, absenta de la party-ul de final al telenovelei “Inima de tigan”
Dana Hauer, alias Pisi din telenovela “Inima de tigan”, a lipsit, ieri, “motivat” de la petrecerea de final...
Mai multe stiri
MusicVip
Mai multe stiri
 Noutati Legislative
Noile instructiuni cu privire la obtinerea permisului de conducere
 Instructiuni nr. 525 din 5 septembrie 2003 privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 24 septembrie 2003
Lege nr. 167 din 22/04/2003
 Lege nr. 167 din 22/04/2003 privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica
Noi amendamentele aduse la proiectul de Lege privind autorizarea societatilor care repara vehiculele rutiere
 Autorizatia tehnica de functionare a agentilor economici care presteaza servicii de reparatie sau desfasoara activitati de reconstructie a vehiculelor rutiere ar putea fi suspendata total sau partial, în urma propunerii Camerei Deputatilor, acceptate, miercuri, de senatorii Comisiei Economice.
Regulament de aplicare a noului Cod Rutier
 Regulamentul de aplicare a noului Cod rutier, intrat în vigoare la data de 1 februarie 2003, aduce câteva modificari esentiale în legislatia privind circulatia vehiculelor pe drumurile publice, înmatricularea acestora si limitele maxime de viteza în interiorul si în afara localitatilor. Va prezentam în continuare câteva dintre aspectele care au suferit schimbari.
Regulament pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice - Reguli privind circulatia vehiculelor de orice fel
 
Regulament pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice - Mijloace de semnalizare rutiera, semnalele agentului de circulatie si ale conducatorilor de vehicule
   
 Noile instructiuni cu privire la obtinerea permisului de conducere
 Instructiuni nr. 525 din 5 septembrie 2003 privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 24 septembrie 2003


Având în vedere prevederile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale cap. 3 sectiunea I din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 85/2003,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor,

ministrul administratiei si internelor emite urmatoarele instructiuni:

Art. 1. - (1) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere se sustine:
a) la serviciile politiei rutiere din inspectoratele de politie judetene*) pe raza carora candidatii îsi au domiciliul (resedinta, în cazul cetatenilor straini ori români cu domiciliul în strainatate);

*) În cuprinsul prezentelor instructiuni Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti este asimilata inspectoratului de politie judetean, iar Brigada de Politie Rutiera din structura acestei unitati, serviciului politiei rutiere.

b) la Directia Politiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române de catre membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare acreditate în România, precum si de catre persoanele care au obtinut aprobarea conducerii acestei unitati.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a) absolventii cursurilor de pregatire pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile Tv si/sau Tb, precum si militarii în termen, elevii si studentii institutiilor de învatamânt din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care pot sustine examenul la inspectoratul de politie al judetului pe raza caruia îsi are sediul unitatea de învatamânt respectiva.
Art. 2. - (1) Examinarea persoanelor care solicita obtinerea permisului de conducere se efectueaza de catre ofiteri de politie rutiera atestati în acest sens de Directia Politiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române si are ca scop:
a) verificarea cunostintelor teoretice din domeniul legislatiei rutiere, a elementelor de mecanica, a notiunilor de prim ajutor si conduita preventiva, acumulate în procesul de instruire;
b) verificarea practica a gradului de însusire a deprinderilor necesare conducerii în siguranta a unui autovehicul pe drumurile publice.
(2) Rezultatul examenului se materializeaza prin calificativul "Admis" sau "Respins".
Art. 3. - (1) Persoana care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba vârsta de cel putin 18 ani, cu urmatoarele exceptii:
1. cel putin 16 ani, pentru subcategoriile A1 si B1;
2. cel putin 21 de ani, pentru categoriile D, DE, Tb si Tv si subcategoriile D1 si D1E;
b) sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea;
c) sa faca dovada absolvirii cel putin a cursurilor primare, precum si a pregatirii teoretice si practice, realizata prin cursuri organizate de unitati autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita examinarea;
d) sa faca dovada ca domiciliaza sau ca are resedinta pe raza de competenta a serviciului politiei rutiere unde solicita sa fie examinata, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1 alin. (2).
(2) Persoana condamnata prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru comiterea unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, tâlharie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducator, în conditiile prevazute la art. 103 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002.
Art. 4. - Dosarul de examinare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cerere-tip (anexa nr. 1);
b) fisa de scolarizare (anexa nr. 2) care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia în spatiul special destinat;
c) fisa medicala;
d) fisa detinatorului permisului de conducere (anexa nr. 3), completata prin dactilografiere si semnata de solicitant;
e) avizul psihologic;
f) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate (pentru cetatenii straini cu resedinta sau domiciliul în România, acesta se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Române);
g) copia documentului de identitate;
h) document justificativ din care sa rezulte ca solicitantul a urmat o forma de învatamânt;
i) chitanta de plata a taxei de examinare;
j) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii (subcategorii);
k) dovada ca solicitantul a absolvit un curs de legislatie rutiera si conduita preventiva organizat de o unitate autorizata si copia hotarârii judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, în cazul persoanelor care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat.
Art. 5. - (1) Activitatea de primire, verificare si înregistrare a dosarelor, programare la examen si de întocmire a programatoarelor se executa de catre personal al politiei rutiere desemnat prin dispozitie a conducerii inspectoratelor de politie judetene.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) asigura expedierea fiselor persoanelor declarate "Admis" la autoritatea competenta pentru eliberarea permiselor de conducere, precum si arhivarea dosarelor, pe zile si comisii de examinare.
(3) La primirea dosarului de examinare persoana desemnata verifica daca sunt îndeplinite conditiile prevazute la art. 3 si înscrie persoana în registrul celor planificate la examen, completând în fisa de scolarizare numarul de ordine atribuit, numele, prenumele si gradul sau profesional, precum si data programarii la examen, dupa care înmâneaza solicitantului formularul de programare (anexa nr. 4).
Art. 6. - (1) Personalul politiei rutiere desemnat întocmeste programatorul pentru examen (anexa nr. 5) în care înscrie numele si prenumele persoanelor planificate, codul numeric personal, precum si categoriile si/sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea.
(2) Rubricile din programatoare, ramase libere dupa ultima persoana înscrisa, se anuleaza de catre seful serviciului sau înlocuitorul acestuia la conducere, înaintea aprobarii comisiei.
(3) Este interzisa înscrierea altor candidati sau efectuarea de stersaturi ori de modificari în programatoare, dupa închiderea acestora.
Art. 7. - Comisiile de examinare, constituite numai din personalul politiei rutiere atestat, se numesc si se consemneaza în programatoare de catre adjunctul sefului inspectoratului de politie judetean, în dimineata zilei de examen, în functie de numarul candidatilor planificati, astfel încât fiecarui examinator sa îi revina pentru examinare la proba practica, în medie, un numar de cel mult 20 de persoane.
Art. 8. - Examinatorii trebuie sa posede permis de conducere corespunzator categoriei sau subcategoriei de autovehicule pentru care examineaza.
Art. 9. - (1) Examinarea persoanelor la proba teoretica se face pe baza de chestionar, dupa cum urmeaza:
a) pentru categoriile A, B, BE, Tr, Tb, Tv si subcategoriile A1, B1 se acorda un singur chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor si conduita preventiva, precum si a elementelor de mecanica;
b) pentru categoriile C, CE si subcategoriile C1, C1E se acorda un chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduita preventiva si a elementelor de mecanica, precum si un chestionar cu reguli specifice pentru categoria C;
c) pentru categoriile D, DE si subcategoriile D1, D1E se acorda un chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduita preventiva si a elementelor de mecanica, precum si un chestionar cu reguli specifice pentru categoria D.
(2) În functie de categoria ori de subcategoria pentru care se solicita examinarea, chestionarele contin câte 26 de întrebari din regulile de circulatie, notiunile de prim ajutor, conduita preventiva si elemente de mecanica si, respectiv, 11 întrebari cu reguli specifice pentru categoria C sau D.
(3) Candidatii consemneaza raspunsurile la întrebari în anexa la chestionar (anexa nr. 6).
(4) Examinarea persoanelor la proba teoretica se poate face si cu ajutorul sistemului informatic, întrebarile utilizate fiind identice cu cele din chestionarele pe suport hârtie.
(5) În cazul în care candidatul solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere categoriile B, C si/sau D, i se va acorda un chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduita preventiva si a elementelor de mecanica si câte un chestionar cu regulile specifice pentru categoriile C si/sau D.
Art. 10. - Chestionarele de examen si grilele de corectare folosite la proba teoretica sunt unitare, se pastreaza de catre seful serviciului politiei rutiere sau de ofiterul care raspunde de compartimentul de examinare si se stabilesc, se modifica ori se completeaza de Directia Politiei Rutiere din Inspectoratul General al Politiei Române.
Art. 11. - Timpul afectat solutionarii unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie este de 30 de minute, respectiv de 10 minute pentru un chestionar cu reguli specifice pentru categoria C sau D.
Art. 12. - (1) În ziua examenului, pe baza de semnatura, seful comisiei primeste de la seful serviciului sau de la înlocuitorul acestuia la conducere dosarele candidatilor, programatorul, chestionarele si grilele de verificare împreuna cu un numar egal de anexe cu cel al persoanelor planificate.
(2) Anexele la chestionare se semneaza de seful serviciului politiei rutiere sau de înlocuitorul acestuia, înainte de începerea examenului, evidenta acestora se tine într-un registru-tip, iar atribuirea lor se face în ordinea seriilor acordate de tipografie.
Art. 13. - (1) Examinarea persoanelor la cunoasterea regulilor de circulatie se desfasoara în sali adecvate acestei activitati, stabilite prin dispozitie a sefului inspectoratului de politie judetean.
(2) În anexa la chestionar persoana examinata va completa toate rubricile existente si va semna. Persoana examinata consemneaza, olograf, mentiunea referitoare la perioada si scoala de soferi absolvita, pe versoul anexei, dupa care semneaza.
(3) Proba teoretica consta în completarea de catre candidat a anexei la chestionar prin însemnarea cu litera "X" a casetei sau casetelor corespunzatoare raspunsului/raspunsurilor considerat/considerate corect/corecte, lasând necompletate celelalte casete cu raspunsurile considerate gresite.
Art. 14. - Obligatiile examinatorului înainte de începerea probei teoretice:
a) stabileste identitatea persoanelor examinate prin confruntarea fizionomiei acestora cu fotografiile de pe unul dintre urmatoarele documente: cartea, buletinul sau adeverinta de identitate, legitimatia provizorie pentru cetatenii straini cu resedinta în România sau pasaportul pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate si programatorul de examen;
b) verifica chestionarele si anexele pentru depistarea eventualelor însemnari ce ar putea influenta raspunsurile candidatilor;
c) instruieste persoanele examinate cu privire la modul de desfasurare a examenului si de completare a anexei la chestionar, timpul afectat probei teoretice, precizând ca sunt interzise efectuarea oricaror însemnari pe chestionare, folosirea de materiale ajutatoare, precum si consultarea între candidati.
Art. 15. - (1) Obligatiile examinatorilor în timpul probei teoretice:
a) supravegheaza cu atentie modul de desfasurare a examenului si reverifica concordanta datelor consemnate pe anexa la chestionar cu cele din documentul de identitate;
b) întrerup examinarea, scot din sala si declara "Respins" persoanele care încearca sa promoveze examenul prin frauda, pe cele care se consulta între ele ori pe cele care consemneaza raspunsurile la întrebarile din chestionare pe coli de hârtie sau pe alte documente decât anexa la chestionar;
c) interzic accesul în sala de examen al altor persoane decât cele prevazute în programator, cu exceptia ofiterilor cu atributii de control;
d) le este interzis sa comunice candidatilor raspunsurile la întrebarile din chestionare ori sa desfasoare alte activitati care ar împiedica supravegherea în timpul examenului.
(2) Dupa expirarea timpului acordat pentru completarea anexelor, acestea împreuna cu chestionarele se retin de catre examinator.
Art. 16. - (1) Corectarea anexelor la chestionare se efectueaza separat de catre 2 membri ai comisiei de examinare, nominalizati în programator, dupa expirarea timpului afectat pentru rezolvarea chestionarelor de catre candidati.
(2) Evaluarea raspunsurilor date pe anexele la chestionare se efectueaza în prezenta a 2 martori asistenti, alesi din rândul celorlalti candidati.
(3) Sunt considerate gresite raspunsurile care nu corespund cu grila de verificare a chestionarului, cele care prezinta stersaturi sau corecturi si cele care nu sunt însemnate cu litera "X" ori sunt scrise cu alte caractere sau sunt completate cu creionul.
(4) Pentru a fi declarate "Admis" la proba teoretica, persoanele examinate trebuie sa raspunda corect la cel putin 22 de întrebari din chestionarul de cunoastere a regulilor de circulatie si, dupa caz, la cel putin 8 întrebari din chestionarul pentru reguli specifice.
Art. 17. - Obligatiile examinatorilor la finalul probei teoretice:
a) consemneaza în anexa la chestionar calificativul "Admis" sau "Respins" obtinut de candidat, în urma verificarii concordantei raspunsurilor din anexa cu grila de verificare, si înscriu în clar gradul profesional, numele si prenumele, dupa care semneaza;
b) consemneaza în programatoare seriile anexelor atribuite fiecarui candidat si rezultatele obtinute de acestia la proba teoretica, inclusiv mentiunile corespunzatoare pentru persoanele neprezentate;
c) anuleaza chitanta reprezentând taxa de examinare si consemneaza în rubrica corespunzatoare din fisa de scolarizare calificativul obtinut, în cazul persoanelor declarate "Respins";
d) comunica persoanelor examinate calificativele obtinute, iar celor declarate "Admis", locul de plecare la proba practica;
e) restituie dosarele de examinare ale persoanelor declarate "Respins".
Art. 18. - (1) Persoanele declarate "Admis" la proba teoretica sustin proba practica în aceeasi zi sau în cel mult 90 de zile de la data promovarii examenului teoretic.
(2) Persoanele prevazute la art. 9 alin. (4) pot fi examinate pentru obtinerea permisului de conducere categoriile B, C si/sau D în aceeasi zi, cu conditia ca proba practica sa fie sustinuta în aceasta ordine, examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile C si D fiind conditionat de promovarea probei practice pentru categoria B.
Art. 19. - (1) Autovehiculele folosite la proba practica a examenului trebuie sa fie din categoria celor pentru care se solicita obtinerea permisului de conducere.
(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie dotate cu dubla comanda (cu exceptia motocicletelor), oglinzi retrovizoare pentru candidat si examinator, precum si caseta omologata cu inscriptia "SCOALA".
(3) În timpul examenului autovehiculele si remorcile nu vor fi încarcate.
(4) Persoanele cu handicap fizic sustin examenul cu autovehicule adaptate infirmitatii lor.
Art. 20. - Traseele folosite la proba practica sunt, de regula, altele decât cele folosite în procesul de instruire practica a cursantilor, care sa permita examinatorului aprecierea deprinderilor si aptitudinilor necesare conducerii în siguranta a unui autovehicul.
Art. 21. - (1) Proba practica de conducere a autovehiculelor din categoria A si subcategoria A1, în poligonul special amenajat (anexa nr. 7), cuprinde urmatoarele manevre:
a) coborârea motocicletei (motoretei) de pe cric cu motorul pornit si deplasarea acesteia pe o distanta de 5 m într-un spatiu cu latimea de 0,5 m, fara ajutorul motorului, mergând alaturi de vehicul pâna la locul de plecare, penalizându-se neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral sau nementinerea în pozitie verticala pe cele doua roti;
b) mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continua cu ajutorul motorului a unui traseu printre 5 jaloane, penalizându-se atingerea unuia dintre ele, neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol;
c) executarea de opturi printre jaloane, constând în efectuarea continua a 6 astfel de manevre printre 4 jaloane (3 într-un sens si 3 în celalalt sens), cu începerea manevrei din partea dreapta a ultimului jalon, penalizându-se atingerea unui jalon, neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol;
d) deplasarea în linie dreapta, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 50 m într-un spatiu cu latimea de 0,5 m, cu bratul stâng ridicat orizontal, penalizându-se neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol;
e) urcarea motocicletei (motoretei) pe cric, penalizându-se neefectuarea acestei manevre.
(2) Proba practica de conducere a motoretei sau motocicletei în poligon este promovata de candidatii care în timp de 4 minute nu au cumulat mai mult de 3 greseli.
Art. 22. - (1) În timpul probei practice de conducere în traseu a autovehiculului din celelalte categorii examinatorii vor urmari:
a) pregatirea pentru drum, pozitia la volan, cunoasterea aparaturii de bord:
1. verificarea autovehiculului (directie, sistem de frânare, pneuri, instalatii de iluminare, semnalizare, avertizare si stergatoare de parbriz);
2. instalarea la postul de conducere (reglarea scaunului, a oglinzii retrovizoare si fixarea centurii de siguranta);
3. cunoasterea aparaturii de bord si a comenzilor;
4. verificarea închiderii usilor;
b) manevrarea si mentinerea pozitiei autovehiculului în timpul mersului:
1. pornirea motorului, eliberarea frânei de stationare, sincronizarea ambreiajului cu acceleratia, plecarea de pe loc, schimbarea vitezelor, pozitia mâinilor pe volan;
2. pozitia autovehiculului în timpul mersului (folosirea partii din dreapta a drumului, mentinerea benzii de circulatie fara încalcarea marcajelor de delimitare a acesteia, bordurii, acostamentului, insulelor de dirijare a fluxurilor de trafic);
3. conducerea în zone cu trafic auto si pietonal aglomerat;
c) viteza de deplasare si modul de comportare în trafic:
1. viteza de deplasare pe sectoare de drum unde, conform prevederilor legale, aceasta trebuie redusa sau unde sunt instituite restrictii prin indicatoare;
2. adaptarea vitezei în functie de starea drumului si de elementele geometrice ale acestuia, de vizibilitate, conditii atmosferice, densitatea traficului;
3. conducerea nejustificata a autovehiculelor cu viteza redusa, sub valorile impuse de trafic sau indicatoare rutiere;
4. comportari agresive sau emotive în trafic;
d) schimbarea directiei de mers si executarea virajelor:
1. asigurarea si semnalizarea intentiei schimbarii directiei de mers (folosirea oglinzilor retrovizoare, a semnalizarii schimbarii directiei de mers);
2. respectarea semnificatiei indicatoarelor, marcajelor si încadrarea corecta pentru schimbarea directiei de mers;
3. modul de schimbare a directiei de mers si de efectuare a virajelor (adaptarea vitezei pentru a nu stânjeni sau pune în pericol ceilalti participanti la trafic);
4. modul de înscriere si traiectoria în viraj, pozitia în timpul executarii acestuia si viteza;
5. schimbarea corecta si la timp a treptei de viteza, folosirea ambreiajului, acceleratiei si frânei, manevrarea volanului;
e) circulatia în intersectie:
1. reducerea vitezei si încadrarea pe benzi sau rânduri, corespunzator cu directia de mers;
2. sesizarea intentiilor de deplasare a celorlalti participanti la trafic;
3. asigurarea la intrarea în intersectie, observarea fluxurilor de circulatie si ordinea intersectarii lor;
4. acordarea prioritatii vehiculelor si pietonilor în functie de reglementarea instituita în intersectie;
5. modul în care se executa depasirea vehiculelor angajate în viraj la stânga;
6. sa nu efectueze manevre interzise în intersectii (oprire, întoarcere, mers înapoi etc.);
f) efectuarea depasirilor:
1. sesizarea din timp a vehiculului ce urmeaza sa fie depasit;
2. asigurarea în vederea evitarii unei tamponari cu vehiculele care vin din fata, din spate, precum si modul de semnalizare a intentiei de a efectua depasirea;
3. tehnica efectuarii depasirii (aprecierea vitezelor, folosirea rezervei de putere a autovehiculului, adaptarea vitezei în functie de cea a vehiculului depasit, alegerea unei trepte de viteza adecvate, aprecierea spatiului necesar si a celui existent pentru depasire, modul de angajare în depasire, mentinerea unei distante laterale suficiente fata de vehiculul depasit, reintrarea în partea dreapta fara pericol, folosirea oglinzilor retrovizoare, ezitari în efectuarea depasirilor);
4. modul de depasire a autovehiculelor oprite, în special a mijloacelor de transport în comun aflate în statie;
5. modul de depasire a vehiculelor cu tractiune animala, bicicletelor, motocicletelor, coloanelor, autovehiculelor lente sau a celor cu gabarit depasit;
6. sa nu efectueze depasiri pe sectoare de drum unde aceasta manevra este interzisa;
7. modul de comportare în momentul în care este depasit (mentinerea directiei de mers, a vitezei de deplasare si sa circule cât mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile);
g) respectarea regulilor referitoare la prioritatea de trecere:
1. respectarea normelor referitoare la prioritate, în functie de situatie (prioritate de dreapta sau de stânga în intersectiile cu sens giratoriu, indicatoare de reglementare a prioritatii, semafor, ofiter sau agent de politie rutiera);
2. acordarea prioritatii vehiculelor aflate în miscare, la pornirea de pe loc a autovehiculului;
3. acordarea prioritatii pietonilor în locurile semnalizate sau marcate pentru trecerea acestora;
4. tendinte repetate de a ceda trecerea pietonilor si vehiculelor, fara motiv întemeiat;
5. acordarea prioritatii în timpul efectuarii virajelor, schimbarii directiei de mers si al trecerii prin locuri îngustate;
6. pozitia autovehiculului oprit în intersectie pentru a acorda prioritate (daca jeneaza fluenta traficului);
h) comportarea fata de semnalizarea rutiera:
1. observarea si respectarea semnificatiei indicatoarelor, marcajelor, a semnalelor ofiterului sau agentului de politie rutiera si a semaforului;
i) mersul înapoi:
1. asigurarea ca manevra se poate executa în siguranta;
2. cuplarea manetei schimbatorului de viteze în treapta pentru mers înapoi;
3. modul de vizualizare a traseului ce urmeaza a fi parcurs;
4. traiectoria autovehiculului si distanta parcursa;
5. sa nu execute manevra pe sectoarele de drum unde aceasta este interzisa;
6. mersul înapoi în linie dreapta si mersul înapoi spre stânga sau dreapta;
j) parcarea laterala, cu fata sau spatele:
1. asigurarea ca manevra se poate executa în siguranta;
2. traiectoria autovehiculului la intrarea si iesirea din parcare;
3. pozitionarea autovehiculului fata de celelalte vehicule si fata de bordura;
4. acordarea prioritatii la iesirea din parcare vehiculelor aflate în miscare;
5. sa nu efectueze manevra în locuri unde aceasta este interzisa;
k) manevra de întoarcere:
1. întoarcerea pe o strada cu o singura banda pe sensul de mers:
1.1. semnalizarea si oprirea pe partea dreapta a strazii;
1.2. asigurarea ca manevra se poate efectua în siguranta si semnalizarea (stânga);
1.3. traiectoria autovehiculului;
1.4. executarea manevrei pe sectoare de drum unde aceasta este interzisa;
2. întoarcerea pe o strada cu doua sau mai multe benzi pe sensul de mers:
2.1. asigurarea, semnalizarea si încadrarea pe banda de lânga axa drumului;
2.2. oprirea si asigurarea ca din sens opus nu circula alte vehicule;
2.3. traiectoria autovehiculului;
2.4. executarea manevrei pe sectoare de drum unde aceasta este interzisa;
l) oprirea în rampa:
1. imobilizarea autovehiculului în rampa fara sa opreasca motorul;
2. daca la pornire autovehiculul se deplaseaza înapoi, punând astfel în pericol securitatea vehiculului din spate;
m) comportarea fata de ceilalti participanti la trafic:
1. comportarea fata de pietoni (în special fata de copii, batrâni, persoane cu handicap fizic);
2. comportarea fata de autovehiculele care, potrivit legii, au prioritate (pompieri, politie, salvare, coloane în mers etc.);
n) evitarea unor obstacole aparute brusc pe partea carosabila a drumului:
1. modul de manevrare si control al autovehiculului la sesizarea acestor obstacole si în cazul evitarii unor coliziuni;
2. folosirea unor spatii din drum sau din afara lui pentru a evita coliziunea sau situatii mai periculoase în trafic;
3. modul de evitare a pietonilor care traverseaza strada prin locuri care nu sunt marcate si semnalizate corespunzator;
4. anticiparea unor pericole si masurile luate pentru evitarea lor;
o) conducerea pe timp nefavorabil (vânt, ploaie, mâzga, lapovita, polei, gheata, ninsoare, viscol etc.):
1. modul de folosire a instalatiei de iluminare si semnalizare;
2. observarea obstacolelor, a semnalizarii rutiere si a participantilor la trafic pe timp nefavorabil;
3. manevrarea si pastrarea controlului autovehiculului, modul de actionare a frânei si a volanului;
4. viteza de deplasare pe timp nefavorabil;
5. oprirea autovehiculului în cazul unor conditii de timp nefavorabile, deosebite (ploaie torentiala, viscol puternic, ceata foarte densa).
(2) Candidatii vor executa cel putin doua manevre dintre cele prevazute la alin. (1) lit. i)-l), examinatorii consemnând în anexa aceste probe.
Art. 23. - În cadrul probei practice de conducere în traseu a autovehiculului, examinatorii sunt obligati:
a) sa nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidatilor;
b) sa verifice documentele, precum si starea tehnica a autovehiculelor de scoala cu care se efectueaza proba de traseu;
c) sa explice candidatilor modul de desfasurare a probei si sa le comunice traseul ce urmeaza a fi parcurs;
d) sa nu permita accesul în autovehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor;
e) sa nu permita transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului în timpul examinarii;
f) sa urmareasca cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a autovehiculului, sa intervina în situatii deosebite când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie;
g) sa nu angajeze cu candidatii discutii de alta natura decât cele legate de executarea probelor respective;
h) sa manifeste exigenta si obiectivitate în aprecierea cunostintelor si acordarea calificativelor, având o comportare civilizata fata de candidati.
Art. 24. - (1) Examinarea la proba de conducere a autovehiculului se face separat pentru fiecare categorie sau subcategorie în parte.
(2) Durata probei trebuie sa fie, în medie, de 25 de minute pentru categoriile B, BE si subcategoriile B1, B1E si de 45 de minute pentru celelalte categorii sau subcategorii, iar distanta parcursa trebuie sa fie suficienta pentru ca examinatorul sa poata aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor.
(3) Candidatul care a depasit punctajul maxim de penalizare, înaintea expirarii perioadei prevazute la alin. (2), este declarat "Respins".
Art. 25. - (1) Neexecutarea corecta a manevrelor prevazute la art. 21 de catre persoana examinata se penalizeaza de catre examinator prin consemnarea literei "l" în casuta corespunzatoare regulii încalcate din anexa la chestionar.
(2) În cazul repetarii aceleiasi greseli, aceasta se consemneaza de fiecare data în rubrica corespunzatoare, punctajul de penalizare fiind înmultit cu numarul de greseli înscrise în anexa.
Art. 26. - Sunt declarate "Admis" la proba practica persoanele care cumuleaza cel mult 20 de puncte penalizare în timpul prevazut la art. 24 alin. (2).
Art. 27. - Dupa terminarea examinarii la proba practica, examinatorul executa urmatoarele activitati:
a) consemneaza calificativul obtinut la examen în fisa de scolarizare si în anexa la chestionar, precum si numarul de înmatriculare al autovehiculului cu care s-a sustinut examenul;
b) completeaza calificativul în fisa detinatorului permisului de conducere, la rubrica corespunzatoare categoriei (subcategoriei) obtinute, în cazul în care persoana examinata este declarata "Admis", iar în partea dreapta sus a acesteia înscrie urmatoarele mentiuni: data, calificativul obtinut, gradul profesional, numele si prenumele în clar si semnatura acestuia;
c) anuleaza chitanta de plata a taxei de examinare;
d) restituie dosarele de examen, din care retine anexa si chitanta de plata a taxei de examinare, candidatilor declarati "Respins", comunicându-le motivele respingerii;
e) consemneaza în programatoare calificativele obtinute la proba practica de persoanele examinate si le semneaza;
f) preda pe baza de semnatura personalului desemnat dosarele candidatilor admisi sau neprezentati, precum si programatoarele completate si anexele celor respinsi, însotite de chitanta de plata a taxei de examinare, iar sefului serviciului sau înlocuitorului la conducere, chestionarele de examen, grilele de verificare si anexele nefolosite.
Art. 28. - Personalul desemnat aplica stampila serviciului politiei rutiere pe fisa detinatorului permisului de conducere, în dreptul semnaturii examinatorului, certificând astfel categoriile (subcategoriile) obtinute de persoana examinata.
Art. 29. - (1) Fisele detinatorilor permiselor de conducere ale persoanelor declarate "Admis" se trimit de catre persoana desemnata, în termen de 5 zile de la data examenului, autoritatii competente pentru eliberarea permisului de conducere.
(2) Numerele de înregistrare ale adreselor de trimitere a fiselor detinatorilor permiselor de conducere ale persoanelor declarate "Admis" se atribuie dintr-un registru destinat acestui scop.
(3) Copiile adreselor de trimitere a fiselor mentionate la alin. (1) se arhiveaza la serviciul politiei rutiere, separat, în ordinea datei de expeditie.
Art. 30. - (1) Dosarele de examinare ale persoanelor declarate "Admis" si copiile programatoarelor se arhiveaza pe zile/comisie. Originalele programatoarelor se arhiveaza separat, conform reglementarilor în vigoare.
(2) Anexele la chestionare împreuna cu chitantele de plata a taxelor de examinare ale persoanelor declarate "Respins" se arhiveaza pe zile, în ordine alfabetica.
Art. 31. - Testarea la cunoasterea regulilor de circulatie a personalului Ministerului Administratiei si Internelor, care conduce autovehicule din dotare, se efectueaza dupa aceleasi reguli si proceduri ca în cazul examenului teoretic pentru obtinerea permisului de conducere categoria B, cu exceptia locului de desfasurare care poate fi la sediul unitatii solicitante.
Art. 32. - (1) Inspectoratul General al Politiei Române si inspectoratele de politie judetene vor lua masuri pentru punerea în aplicare a prezentelor instructiuni.
(2) Chestionarele de examen si grilele de corectare folosite la proba teoretica se elaboreaza de catre Inspectoratul General al Politiei Române în termen de 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
Art. 33. - Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentele instructiuni.
Art. 34. - (1) Prezentele instructiuni intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Cu aceeasi data se abroga Instructiunile nr. 545/1996 privind obtinerea permisului de conducere.

Ministrul administratiei si internelor,
Ioan Rus

Bucuresti, 5 septembrie 2003.

Sursa : www.masini.ro
 Go to top  
Parteneri : www.masini.ro www.jurnalul.ro www.libertatea.ro www.tvmania.ro 
Cum sa adaugi un site - Termeni de utilizare - Politica de securitate - Mail us - Publica pe acest site  FreeFind.com
©Copyright reserved by PHG- 2003 Prodemo Consulting - What's new